کودکان دیر آموز و دانش آموزان مرزی


در کلاس اول ابتدایی سی دانش آموز با تفاوتهای فردی و فرهنگهای مختلف در یک محیط کوچک قرار دارند . آموزگار پایه اول بودن واقعا زحمت زیادی می طلبد . در هر کلاسی چند دانش آموز هستند که درس را دیر یاد می گیرند به آنها کودکان دیر آموز گویند .کودکان دیر آموز زحمت معلم را دو چندان می کنند.کودکان دیر آموز تقریبا شامل دو گروه می باشند :


 


 دانش آموزان دیر آموز که از نظر ذهنی کمی مشکل دارند که به آنها دانش آموزان مرزی نیز می گویند .


 


دانش آموزانی که مشکل ذهنی نداشته ولی به دلایل مختلف مطالب را دیر فرا گرفته و جزء دانش آموزان دیر آموز قرار می گیرند.


 


خوشبختانه با تست های که قبل از ثبت نام در پایه اول ابتدایی از دانش آموزان به عمل می آید می توان کودکان مرزی را شناسایی کرد .البته خانواده ها هم تلاش می کنند تا انگ دانش آموز مرزی روی فرزندشان نباشد.


 


ولی آنها باید بدانند اگر واقعا دانش آموزشان مرزی است و شناسایی شود به نفع او و بقیه دانش آموزان می باشد.


 


معلم پایه اول وقتی درسی را آموزش داده و به دانش آموزان تکلیف می دهد باید سراغ دانش آموز دیر آموز یا دانش آموز مرزی رفته و باری دیگر درس را برایش تکرا کند .


 


والدین دانش آموزان دیر آموز نیز باید تلاش بیشتری داشته و تا می توانند دانش آموزشان را به فعالیت وادارند.


 


برخی اوقات مشکلاتی از جمله شنوایی باعث دیر آموز شدن دانش آموز شده . مشکلات خانوادگی نیز می تواند به بیشتر شدن مشکل دانش آموز مرزی و دیر آموز دامن بزند.


 


متاسفانه دانش آموزان مرزی و دانش آموزان دیر آموز بیشتر در روستاها یا مناطق محروم به سر می برند و والدین این دانش آموزان نمی توانند به درستی به دانش آموزشان رسیدگی کرده و مشکل معلم بیشتر می شود.


+ نوشته شده توسط بنده خدا در دوشنبه ۱۵ آذر۱۳۸۹ و ساعت ۰:۵۷ قبل از ظهر |